Coniferen bij Tennisvereniging Loosdrecht

De coniferen langs het parkeerterrein van Tennisvereniging Loosdrecht zijn onderdeel van een commercieel participatieproject. Decoratiegroenkwekerij Andromeda heeft hier in 2000 143 coniferen geplant en verzorgt sindsdien het onderhoud.

2
deelnemers
Vrijwilligers
Start
buurtschappen
18-8-2000

Gratis bomen en onderhoud

In augustus van het jaar 2000 had de gemeente Wijdemeren het levenslicht nog niet gezien. De voormalige gemeente Loosdrecht heeft toen met decoratiegroenkwekerij Andromeda afspraken gemaakt over nieuw aan te planten coniferen langs de parkeerplaats van Tennisvereniging Loosdrecht. Andromeda schonk de bomen als het ware aan de gemeente. Daarnaast zou zij de nieuwe perken ook nog eens kosteloos gaan onderhouden op hoog niveau. Een ideale situatie voor de gemeente, die ook na de fusering tot Wijdemeren stand heeft gehouden.

De constructie

De  inrichting en het onderhoud van deze groenstrook is kosteloos voor de gemeente. Voor Andromeda is er ook meer winst te behalen dan alleen een mooie omgeving, dit bedrijf verkoopt namelijk takken voor bijvoorbeeld bloemstukken en kerstdecoratie. Wanneer zij onderhoud uitvoeren aan de bomen, dan is er voor hen geen snoeiafval. Alles wat weggeknipt wordt is voor Andromeda onderdeel van de snoeioogst. Zo is er voor zowel de gemeente als voor de kwekerij financieel gewin te behalen bij dit project.

Langdurig succes

Alleen tijdig snoeien is niet genoeg om de bosschage, bestaande uit squamata's, wisselii en juniperus, in een goede staat te houden. Andromeda draagt ook zorg voor het schoon houden van de strook en voor het tijdig verwijderen van het aanwezige onkruid. Door maandelijks een bezoek te brengen aan de groene strook, is deze alweer vijftien jaar in tiptop conditie. Vanwege de positieve uitkomsten van dit project staat de gemeente natuurlijk ook open voor initiatieven van andere derde partijen. Hiervoor kan men contact opnemen via onderstaand formulier.

Meer weten?

Vul dan onderstaand formulier in