Digitale toegankelijkheid

Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk daarbij aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind, doof of slechthorend, motorisch beperkt of zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd. En deze groep groeit. Het aantal ouderen groeit en er komen meer migranten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Ook voor deze inwoners is het belangrijk dat de informatie op de website toegankelijk is.
 

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Dit besluit verplicht de overheid om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren op basis van WCAG 2.1 niveau A en AA. En ook om uit te leggen hoe ver ze daarmee gevorderd zijn. Deze wettelijke verplichting gaat op verschillende momenten in voor bestaande en nieuwe websites en apps. Op 23 september 2020 geldt de wettelijke verplichting voor oudere websites die voor 23 september 2018 zijn gepubliceerd. Hieronder valt ook de gemeentelijke website De Appelboom.nl. Deze website heeft hiervoor een toegankelijkheidsverklaring van de overheid gepubliceerd.

De website De Appelboom voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA. De eerste maatregelen zijn echter wel genomen. Wij streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid middels een quickscan. Deze quickscan is uitgevoerd op 12 oktober 2020. Gevonden knelpunten lossen wij op waar dit kan; grotere knelpunten worden opgelost met het opleveren van een nieuwe website. De start aan deze website staat voor 2021/2022 op de planning.
  • De afsprakenmodule wordt op korte termijn vervangen. De oude afsprakenmodule is daarom niet meegenomen in de onderzoeken. De nieuwe afsprakenmodule zal bij gebruik voldoen aan de vastgestelde toegankelijkheidseisen.
  • Het raadsinformatiesysteem voldoet niet volledig aan de eisen. Met de ingebruikname van de nieuwe website zal ook het raadinfomatiesysteem voldoen.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Verminderen van pdf-documenten op de website. Pdf-documenten zijn lastig te gebruiken wanneer ze niet goed gemaakt (en dus toegankelijk) zijn. We willen dat pdf-documenten voor iedereen goed te gebruiken zijn. We streven er naar om DPF’s digitaal te maken waar dit kan en willen de PDF’s zoveel mogelijk als formulier gaan aanbieden. Vindt u een pdf-document dat niet goed te gebruiken is? Geef dit dan aan ons door via het webredactie@wijdemeren.nl.

Toegankelijkheidsverklaringen

Om aan te kunnen tonen hoe toegankelijk een overheidswebsite is,  is een keurmerk ontwikkeld; de toegankelijkheidsverklaring.

Met deze verklaring geeft de gemeente Wijdemeren aan waar de website De Appelboom voldoet aan de richtlijnen die de overheid heeft opgesteld en waar nog niet. Voor de punten waar de gemeente Wijdemeren nog niet voldoet, wordt aangegeven hoe de gemeente dit gaat oplossen en op welke termijn.

Reikwijdte verklaring

Deze verklaring geldt voor alle pagina’s op de website www.deappelboom.nl.

Verklaringen

Meer informatie

Meer informatie over digitale toegankelijkheid bij de overheid is ook te vinden op www.digitoegankelijk.nl.

Onderzoeksrapport

Om een toegankelijkheidsverklaring te krijgen, wordt er eerst door een onafhankelijke partij een onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid. Hieronder kunt u het onderzoeksrapport van onze website inzien.

Contact

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op via webredactie@wijdemeren.nl. Of bekijk onze contactgegevens.

1928

Vrijwilligers
94

Straten
212

Projecten

Meer weten?

Vul dan onderstaand formulier in