Privacyverklaring

De gemeente Wijdemeren verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie wordt hieronder weergegeven.
 

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens voor participatieproject De Appelboom is:

 • het vastleggen van afspraken met betrekking tot samenwerking met de gemeente;
 • het informeren van inwoners over (een) participatieproject(en) in hun straat/buurt;
 • het benaderen van inwoners met nieuwsbrieven aangaande de activiteiten rondom (een) participatieproject(en) in hun straat/buurt, en algemene informatie over De Appelboom en het dorpenteam;
 • het afnemen van enquête(s) om bewoners te laten meedenken over de herinrichting van hun straat/buurt;
 • het mogen gebruiken van (door participanten) gemaakte projectfoto’s op website De Appelboom;
 • het verzamelen van en meedenken over plannen, ideeën en aandachtspunten onder bewoners, ondernemers en organisaties voor een project of locatie via mail, internet of tijdens een bijeenkomst;
 • om alle betrokkenen inzicht te geven in argumenten voor of tegen een plan, zodat zij een geïnformeerde beslissing kunnen nemen over welk plan uitgevoerd zal worden.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming. Als u een Appelboomproject aanvraagt bij de gemeente, geeft u automatisch toestemming voor het (tijdelijk) opslaan en verwerken van uw gegevens. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door een verzoek in te dienen om uw gegevens te laten verwijderen.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • plan, idee of aandachtspunt;
 • locatie participatieproject;
 • betrokkenheid bij het onderwerp;
 • foto’s participatieproject en evt. inwoners die op de foto’s staan;
 • mailwisselingen;
 • antwoorden en reacties op de plannen;
 • gegevens die bij een enquête worden ingevuld.

Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Wijdemeren wisselt in het kader van genoemde participatieprojecten geen persoonsgegevens uit met andere organisaties. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Intellectuele eigendom en aansprakelijkheid

Met het insturen van een tekst, foto, ontwerp of ander werk stemt u expliciet in met de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan. De gemeente Wijdemeren gaat er vanuit dat u de maker of de rechthebbende bent van de geüploade foto of het ingezonden ontwerp of anders toestemming van de rechthebbende heeft gekregen om deze in te sturen. Zo niet, dan bent u aansprakelijk bij een eventuele claim van een rechthebbende.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat uw persoonsgegevens die zijn verzameld voor het participatietraject na beëindiging van de participatie worden verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens blijven beschikbaar in het gemeentelijk archief. Voor meer informatie hierover, zie de website van het gemeentelijk archief.

Gemeente Wijdemeren, Dorpenteam
Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
T 14 035 of zie kopje contact
E deappelboom@wijdemeren.nl

1928

Vrijwilligers
94

Straten
212

Projecten

Meer weten?

Vul dan onderstaand formulier in