Geld en zo

Hier vindt u informatie over geldzaken. Misschien dat u in aanmerking komt voor een bijdrage aan een idee of initiatief. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen, dan kunt u contact opnemen met Ivar Dekkinga, sociaal makelaar van de gemeente Wijdemeren en dorpscoördinator van Nederhorst den Berg, tel. 06-319 15 124.
 

Fondsenwerving/ financiële steun voor (particuliere) initiatieven:

Er zijn veel manieren om geld te verwerven voor een initiatief. Van landelijke fondsen tot en met subsidies. Het aanbod is groot voor verschillende doelgroepen en initiatieven en ze hanteren ieder eigen doelstellingen met beschikbare budgetten. Een selectie van dit aanbod gericht op initiatieven van particulieren in Noord-Holland vindt u hieronder. Op Internet zijn meerdere overzichten te vinden. Ons advies is om zoveel mogelijk bronnen te raadplegen.


Subsidies

 
Naam Omschrijving Thema's Contactgegevens
Gemeente Wijdemeren Jaarlijkse subsidie voor projecten die ten goede komen aan inwoners uit Wijdemeren. Sport, muziek, kunst, cultuur, historie, welzijn en gezondheid. Website: https://www.wijdemeren.nl/welzijnssubsidie
E-mailadres: info@wijdemeren.nl; activiteitensubsidie@wijdemeren.nl
Telefoon: 14 035
Gemeente Wijdemeren Incidentele (eenmalige) subsidie voor projecten die ten goede komen aan inwoners uit Wijdemeren. Sport, muziek, kunst, cultuur, historie, welzijn en gezondheid. Website: https://www.wijdemeren.nl/4/welzijnssubsidie/Aanvraag-incidentele-subsidie.pdf
E-mailadres: info@wijdemeren.nl; activiteitensubsidie@wijdemeren.nl
Telefoon: 14 035
Gemeente Wijdemeren Bijdrage uit het dorpsbudget voor ondersteuning inwonersinitiatieven.  Eenzaamheidsbestrijding, niemand wordt uitgesloten, talentontwikkeling, sociale verbinding, innovatie, samenredzaamheid, leefbaarheid, duurzaamheid, recreatie / toerisme. Website: www.deappelboom.nl
E-mailadres: info@deappelboom.nl
Telefoon: 14 035
Provincie Noord-Holland Incidentele (eenmalige) subsidieregeling. Vaak met een beperkte looptijd. Onder andere cultuur, sport en welzijn, natuur en milieu. Website: https://www.holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen
E-mailadres: servicepunt@noord-holland.nl
Telefoon: 0800 0200 600 


Fondsen

 
Naam Omschrijving Thema's Contactgegevens
Wijdemeren Fonds Bevorderen saamhorigheid voor- en door inwoners van Wijdemeren. Kunst en cultuur, welzijn, sport, natuur, dieren of educatie. Website: https://wijdemerenfonds.nl/
E-mailadres: info@wijdemerenfonds.nl
VSBfonds Alleen stichtingen en verenigingen kunnen aanvragen; geen individuen. Mens en maatschappij, kunst en cultuur Website: https://www.vsbfonds.nl/
E-mailadres: infonoordholland@vsbfonds.nl Telefoon: 030-230 3304
Betrokken buurten (VSBfonds) Alleen stichtingen en verenigingen kunnen aanvragen; geen individuen. Buurtinitiatieven Website: https://www.betrokkenbuurten.nl/ E-mailadres: infonoordholland@vsbfonds.nl Telefoon: 030-230 3304
Katalys Jaarlijkse Kern met Pit wedstrijd, financiele bijdrage, ook ondersteuning in kennis/ervaring/netwerk. Voor lokale initiatieven Website: https://katalys.nl/
E-mailadres: info@katalys.nl
Telefoon: 026-44 55 146
Oranjefonds Financiering, kennis, erkenning en zichtbaarheid op het gebied van versterken sociale samenleving. Programma's zoals NL doet en Burendag. Alleen voor stichtingen, verenigingen, informele buurtverenigingen of buurtcommissies/-werkgroepen. Niet voor individuen. Betrokken samenleving, zorgen voor elkaar, gelijke kansen, kennis/impact/innovatie Website: https://www.oranjefonds.nl/
E-mailadres: info@oranjefonds.nl
Telefoon: 030-6564524
Jantje Beton Samenspeelfonds voor inclusief spelen. Onder andere verbeteren of redden van speeltuinen. Speelruimte, speeltuinen, buitenspeelactiviteiten Website: https://jantjebeton.nl/
E-mailadres: info@jantjebeton.nl
Telefoon: 030-244 70 00
Postcodeloterij Buurt Fonds / Stichting Doen Voor maatschappelijke organisaties die projecten initieren voor groene, sociale en creatieve samenleving Circulaire economie, sociale en inclusieve wereld, maatschappelijke burgercollectieven en radicale verbeelding. Website: https://postcodeloterijbuurtfonds.nl/ | https://www.doen.nl/
E-mailadres: doen@doen.nl
Programma Warmteboost Een interactief verduurzamingsprogramma met daarin technisch advies, coaching, uitwisseling kennis en ervaring én financiële ondersteuning. Verduurzamen ontmoetingsplekken voor brede gemeenschapsvoorzieningen en kleinschalige buurtvoorzieningen met een langjarig huurcontract van minimaal 5 jaar, zoals dorps- en buurthuizen, huis- en buurtkamers, bewonersbedrijven. Verduurzamen Website: https://www.warmteboost.nl/
E-mailadres: info@warmteboost.nl
Het Cultuurfonds - afdeling provincie Noord-Holland Voor organisaties rond cultuur. Beeldende kunst, geschiedenis & letteren,  muziek, natuur, theater/dans/film, internationale beurs. Website: https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/noord-holland
E-mailadres: info@cultuurfonds.nl
Telefoon: 020-520 6130
Univé Buurtfonds Toegankelijke, leefbare buurtinitiatieven die de veiligheid verhogen. Veilige leefomgeving Website: https://www.unive.nl/over-unive/buurtfonds
Stichting Univé Noord-Holland Ledenfonds Donaties aan lokale maatschappelijke initiatieven. Verbetering van (het gevoel van) veiligheid, leefbaarheid, sociale cohesie, zelfredzaamheid en/of de gezondheid. Website: https://www.unive-noordholland.nl/ledenfonds
Dela Fonds Aanvraag voor een (terugkerende) activiteit waar verschillende generaties aan mee doen. De ontmoeting die u organiseert is er een tussen groepen mensen (geen familie) die elkaar in het dagelijks leven misschien niet zo snel tegen komen. Verbinden van generaties staat voor ontmoeten, samen een activiteit doen en iets aan elkaar doorgeven. Verbinden van generaties. Website: https://www.dela.nl/over-dela/dela-fonds
E-mailadres: info@delafonds.nl
Telefoon: 040-2601400
Het Kansfonds   Dak- en thuislozen, armoede en schulden, noodhulp, inloophuizen Website: https://www.kansfonds.nl/
E-mailadres: info@kansfonds.nl
Telefoon: 035-624 96 51


Crowdfunding

 
Naam Aanvullende informatie Thema's Contactgegevens
Voor je buurt Crowdfunding voor maatschappelijke en groene buurtinitiatieven. Sociale, groene buurten Website: https://voorjebuurt.nl/
E-mailadres: info@voorjebuurt.nl
Telefoon: 020-337 7055
Steunactie Ontvang donaties voor jouw doel.   Website: www.steunactie.nl
Telefoon: 085-488 4765
Geef Geld inzamelen voor jezelf of een goed doel.   Website: www.geef.nl
E-mailadres: info@geef.nl
1928

Vrijwilligers
94

Straten
212

Projecten

Meer weten?

Vul dan onderstaand formulier in