Groene projecten

U wilt graag een andere inrichting van een stukje openbare ruimte - het groen, de perken en plantsoenen - en wilt dit ook onderhouden. Wij faciliteren en ondersteunt dit graag! Voor het beste resultaat doorlopen we een stappenplan.
 

Stappenplan

Wilt u nieuwe beplanting in een plantsoen? Op onze kosten rooien en voorzien we die van nieuwe grond. Er is ook een budget van 10 euro per vierkante meter beschikbaar om beplanting uit te zoeken. Ook helpen we waar nodig met aanplanten. Wilt u een object plaatsen zoals plantenbakken, bankjes of speeltoestellen? Dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 

 • Aanvraagformulier

  Vul het aanvraagformulier voor uw plan in (zie link boven om te downloaden). Gemiddeld duurt het proces van aanvraag tot definitief plan ongeveer drie maanden.
 • Quick-scan aanvraag

  We toetsen uw aanvraag. Speelt er iets waardoor er (nu) geen toestemming gegeven kan worden? Dat wordt bekeken in deze quick-scan. De aanvraag moet op verschillende afdelingen bekeken worden.
 • Start

  Wij komen bij u langs om uw aanvraag en de quick-scan door te nemen. We nemen inspiratiemateriaal mee, zodat u uw plan kunt uitwerken. We willen natuurlijk dat de omwonenden zo goed mogelijk op de hoogte zijn. Zo kan er bijvoorbeeld een bewonersavond georganiseerd worden.
 • Conceptplan 

  We toetsen uw plan op de volgende criteria:
  • Inhoud
  • Juridisch - indien van toepassing
  • Budget – komt u uit met de gemeentelijke bijdrage
  • Draagvlak – indien van toepassing
 • Definitief plan

  Op basis van de toetsing krijgt u advies om uw plan definitief te maken.
 • Uitvoering

  Afstemmen met alle partijen die meehelpen. De uitvoering is afhankelijk van uw plan en eigen bijdrage aan de uitvoering.
 • Communicatie

  Wij informeren omwonenden uiterlijk een week voor de de uitvoering over de werkzaamheden. Uiteraard zijn de plannen dan al bekend bij de omgeving!
 • Afspraken 

  Samen met u leggen we afspraken vast over onderhoud en eventuele objecten. Na de uitvoering ondersteunen we waar nodig. Bijvoorbeeld door het groenafval op te halen, gereedschap uit te lenen of advies te geven. 
1445
deelnemers
Vrijwilligers
83
buurtschappen
Straten
175
opleveringen
Projecten

Meer weten?

Vul dan onderstaand formulier in