Groene projecten

U wilt graag een andere inrichting van een stukje openbare ruimte - het groen, de perken en plantsoenen - en wilt dit ook onderhouden. Wij faciliteren en ondersteunen dit graag! Voor het beste resultaat doorlopen we een stappenplan.
 

Het Appelboomproject loopt (te) goed...

Wij vinden het jammer om te moeten melden dat we momenteel een lange wachtlijst hebben voor Appelboomprojecten.

Het budget voor dit jaar is al niet meer toereikend voor de hoeveelheid aanvragen die er liggen.

Ook qua bemensing kunnen we de hoeveelheid aanvragen niet meer aan; we vinden het belangrijk ieder project de aandacht te geven die het verdient.

Kortom, mocht u toch een aanvraag doen dan zetten we u op de wachtlijst. We nemen dan in ieder geval binnen afzienbare tijd contact met u op om de stand van zaken te bespreken.

Stappenplan

Wilt u nieuwe beplanting in een plantsoen? Op onze kosten rooien we de oude beplanting en voorzien we het plantsoen van nieuwe grond. Er is ook een budget per vierkante meter beschikbaar om beplanting uit te zoeken. Waar nodig helpen we met aanplanten. Wilt u een object plaatsen zoals plantenbakken, bankjes of speeltoestellen? Dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 

 • Aanvraagformulier

  Vul het aanvraagformulier voor uw plan in (zie link hieboven om te downloaden). Gemiddeld duurt het proces van aanvraag tot definitief plan ongeveer drie maanden.
 • Quickscan aanvraag

  We toetsen uw aanvraag. Speelt er iets waardoor er mogelijk (nu) geen toestemming gegeven kan worden? Dat wordt bekeken in deze quickscan. De aanvraag moet op verschillende afdelingen bekeken worden.
 • Start

  Wij komen bij u langs om uw aanvraag en de quickscan door te nemen. We nemen inspiratiemateriaal mee, zodat u uw plan kunt uitwerken. We willen natuurlijk dat de omwonenden zo goed mogelijk op de hoogte zijn. Zo kan er bijvoorbeeld een bewonersavond georganiseerd worden.
 • Conceptplan 

  We toetsen uw plan op de volgende criteria:
  • Inhoud
  • Juridisch - indien van toepassing
  • Budget – komt u uit met de gemeentelijke bijdrage
  • Draagvlak – indien van toepassing
 • Definitief plan

  Op basis van de toetsing krijgt u advies om uw plan definitief te maken.
 • Uitvoering

  Afstemmen met alle partijen die meehelpen. De uitvoering is afhankelijk van uw plan en eigen bijdrage aan de uitvoering.
 • Communicatie

  Wij informeren omwonenden uiterlijk een week voor de uitvoering over de werkzaamheden. Uiteraard zijn de plannen dan al bekend bij de omgeving!
 • Afspraken 

  Samen met u leggen we afspraken vast over onderhoud en eventuele objecten. Na de uitvoering ondersteunen we waar nodig. Bijvoorbeeld door het groenafval op te halen, gereedschap uit te lenen of advies te geven.
1928

Vrijwilligers
94

Straten
212

Projecten

Meer weten?

Vul dan onderstaand formulier in