Bloembakken en parkeerplaatsen in de Van Breelaan

Dat groenvermindering soms ook een verbetering is, blijkt wel in de Van Breelaan in Ankeveen. Hier is zowel het parkeerprobleem als een Heremoesplaag aangepakt.

3
deelnemers
Vrijwilligers
Start
buurtschappen
9-11-2015

Parkeerprobleem

In de Van Breelaan speelden er afgelopen jaren twee hardnekkige problemen in de openbare ruimte. In de eerste plaats bestond er al langere tijd een tekort aan parkeerplaatsen. Anderen spreken juist van een te groot aantal autobezitters. Deze feiten leidden ertoe dat bewoners hun voertuig niet altijd in de nabijheid van hun eigen woning konden parkeren, een situatie waar een aantal bewoners graag verandering in wilden brengen.

Woekerend Heremoes

Het tweede probleem betrof de komst van het hardnekkige onkruid Heremoes naar een van de plantsoenen in de Van Breelaan. De Heremoes staat erom bekend dat het in een zeer korte tijd de bestaande begroeiing volledig kan overwoekeren. Eens dit kruid aanwezig is, is het haast onmogelijk om ervan af te geraken. Ook hier wilden de bewoners graag actie tegen ondernemen. Verschillende buren hebben zich verenigd en contact opgenomen met de participatiecoördinator Openbare Ruimte van de gemeente om de hardnekkige problemen aan te kaarten. En met succes!

Oplossen problemen

Wat er vervolgens in de Van Breelaan heeft plaatsgevonden, mag met recht een volledige transformatie genoemd worden. De perken die ten prooi waren gevallen aan de Heremoes zijn volledig afgegraven en afgedekt met worteldoek. Dit is nodig, omdat de Heremoes anders verrassend snel weer naar boven kan schieten. Vervolgens is dit deel van de Van Breelaan dicht gestraat, wat het mogelijk heeft gemaakt om het aantal parkeerplaatsen op dit deel te verdubbelen van vijf naar tien. In de praktijk betekent dit een enorme verlichting van de parkeerdruk. Hierdoor zijn beide hardnekkige problemen in een klap opgelost.

Groene invulling

Dit project zou niet mogelijk zijn geweest als het geen participatie betrof. Wat daar onder meer bij hoort, is dat er groen overblijft dat wordt onderhouden door de bewoners. Nieuwe perken zijn hier nooit een optie geweest door de aanwezigheid van het onkruid Heremoes. De stukken die nu zijn bestraat boden echter wel de mogelijkheid tot het plaatsen van een viertal grote plantenbakken. Deze bakken, aangeleverd door de gemeente en in overleg met de participanten gevuld met diverse planten, worden onderhouden door de lokale bewoners. Zij ontfermen zich tevens over een tweetal overgebleven kleine perkjes. In het geval van de Van Breelaan kan zeker gesteld worden dat de inzet van de bewoners geleid heeft tot een sterk verbeterde situatie van de straat. De deelnemers aan het project geven dan ook aan dat zij zeer tevreden zijn over de gang van zaken!

Voor de herinrichting

vooraf

Na de herinrichting

breelaan 2

 

breelaan 3

Meer weten?

Vul dan onderstaand formulier in