Project Yasmin

Net als vele andere Nederlandse gemeenten, vangt ook Wijdemeren vluchtelingen uit andere landen op. In Loosdrecht zetten bewoners zich in voor kennismakingen tussen oude en nieuwe bewoners van het dorp.

10
deelnemers
Vrijwilligers
Start
buurtschappen
27-5-2016

Indien gewenst brengen we nieuwe dorpsgenoten in contact met landgenoten die hier al langer wonen en die kunnen ondersteunen met hun kennis en ervaringen. Daarnaast zoeken we voor de gezinnen die daar behoefte aan hebben een buddy. Deze buddy’s ondersteunen de mensen met allerlei praktische zaken, zoals uitleg over openbaar vervoer en hoe de gezondheidzorg is georganiseerd.

Eerste opvang

Door middel van project Yasmin willen de initiatiefnemers de bewoners van Loosdrecht op een informele en ongedwongen wijze in contact brengen met de nieuwe inwoners van Loosdrecht om zo de integratie bevorderen. We helpen bij de eerste opvang, waarbij we inventariseren welke materiele behoeften er zijn en kijken of we hierbij kunnen helpen. Ook wordt nagegaan of er behoefte is aan ondersteuning bij sociale intergratie, zoals het contact leggen met buren of met landgenoten van het land van herkomst.

Buddy

Ook werkt project Yasmin werkt met buddy's: inwoners die gezinnen kunnen helpen met alledaagse zaken, zoals het verwerken van post, het wegwijs maken in de gezondheidszorg, uitleg van de werking van het openbaar vervoer en meer. Daarbij kunnen de nieuwkomers ook met de taal oefenen. Waar nodig adviseert of helpt de buddy bij het verwijzen naar andere organisaties en instanties.

Contact

Deze mensen, veelal gevlucht voor oorlogsgeweld, kunnen zo makkelijker kennismaken met buurtgenoten. Daarbij stimuleren we hen om zoveel mogelijk zelf initiatieven te nemen. Het project is niet primair gericht op actieve taalondersteuning.

Is buddy zijn iets voor u? Meld u zich aan bij de coördinatoren van het project:

Joes Meens 
joes.meens@hetnet.nl
06 83 255 530 (18-22 uur)

Of


Bart Meussen
bartmeus@xs4all.nl
06 29 167 680 (18 - 22 uur)

 

Meer weten?

Vul dan onderstaand formulier in