Plantsoen in de P.J.C. Gabriëlgaarde

Dit grote plantsoen in Kortenhoef wordt onderhouden door de bewoners zelf. Bloemen, heesters en bomen, alles komt hier bij elkaar. Zo ook de bewoners.

22
deelnemers
Vrijwilligers
Start
buurtschappen
3-4-2013

Buurtfeest als basis

In de Gabriëlgaarde in Kortenhoef werd ieder jaar, voorafgaand aan het buurtfeest, het plein en plantsoen opgeknapt. Zo lag dit er zo netjes mogelijk bij, alvorens het feest zou beginnen. Enkele bewoners bedachten dat dit eigenlijk wel vaker gezamenlijk gedaan zou kunnen worden, waarna men contact op heeft genomen met de gemeente om dit te bespreken. Het project dat hierop volgde is niet alleen belangrijk voor de openbare omgeving. Een mogelijk nog groter effect heeft het project op de sociale cohesie binnen de buurt, omdat men veel samen werkt aan het gezamenlijke plantsoen.

Groot collectief

Voordat men zelf onderhoud ging plegen aan het openbare groen, is het plantsoen flink verbeterd met nieuwe planten en bloemen. De gemeente heeft deze aangeleverd, de bewoners hebben het vervolgens allemaal geplaatst. Nu, enkele jaren later, is er nog altijd een groep van zo'n tweeëntwintig bewoners, afkomstig van elf woningen, die samen het groen onderhouden. Dit doen zij iedere eerste zaterdag van de maand, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om mee te komen helpen. Samen houdt men alle bosschages en perken rondom het centrale grasveld bij. De samenwerking en de uitwerking daarvan leveren veel waardering en inspiratie op bij bewoners uit de omgeving, waar dan ook steeds meer nieuwe projecten worden opgezet.

Gaarde

Deelnemers stellen dat de sociale cohesie en bewustwording van de omgeving de belangrijkste doelen van dit project zijn. Bewustwording was er ook wat betreft de straatnaam. In een gaarde horen fruitbomen, meer dan de ene appelboom die er al stond. Daarom heeft de buurt eind 2015 een drietal extra bomen aangeplant, waardoor er in het plantsoen nu een perenboom, een pruimenboom, een walnotenboom en een appelboom staan.

Meer weten?

Vul dan onderstaand formulier in