sfeerbeeld

Dorpsondersteuner Ankeveen

Hennie Dijst helpt bij het vinden van oplossingen op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Ze lost de problemen niet zelf op, maar wijst wel de weg naar een adres waar men uw vraag kan beantwoorden.

1
deelnemers
Vrijwilligers
Start
buurtschappen
1-1-2015

Met welke vragen kunt u bij haar terecht:

Ik kan steeds minder goed zelf voor mijn eten zorgen, welke oplossingen zijn daarvoor?

Ik kan mijn boodschappen niet meer zelf doen, welke oplossingen zijn er te vinden?

Ik zou wel vrijwilligerswerk willen doen, hoe pak ik dat aan?

Ik kan vanwege mijn gezondheid niet met alles meedoen, hoe kan ik toch contacten blijven onderhouden?

Hoe kan mijn kind met een verstandelijke beperking meedoen in het dorp?

Ik zorg dag en nacht voor een zieke, maar zou graag een middag vrij zijn. Welke oplossingen zijn er?

 

Hoe werkt het?

Dorpsondersteuner Hennie helpt als u er alleen niet uitkomt. Misschien denkt zij aan oplossingen die niet bij u zijn opgekomen. Zij gaat problemen die u haar voorlegt overigens niet zelf oplossen, zij adviseert u of wijst u de weg naar een ander adres waar men uw vraag kan beantwoorden. Hennie heeft ook contact met het sociaal wijkteam van de gemeente. Vindt u samen geen oplossing, dan komt het sociaal wijkteam in beeld.

 

Bereikbaarheid

Hennie is iedere dinsdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur aanwezig in de pastorie van de St. Martinusparochie, Stichts End 23, telefoon: (035) 65 61 252. Daarbuiten is ze telefonisch te bereiken op (035) 656 06 20 of per e-mail: r.dijst@hetnet.nl.

Meer weten?

Vul dan onderstaand formulier in