Centraal plantsoen van Nes van Meerkerklaan

Centraal in de van Nes van Meerkerklaan waren tot voor kort alleen maar struiken te vinden. Nu ligt er een grasveld met in het midden een overgebleven cirkel van struiken.

1
deelnemers
Vrijwilligers
Start
buurtschappen
1-10-2013

Oude situatie

Het centrale plantsoen in de van Nes van Meerkerklaan heeft in 2014 een enorme transformatie ondergaan. Voorheen was dit stuk volledig bedekt met struikgewas. Verschillende bewoners hebben toen hun twijfels uitgesproken over het aanzien van de straat. De struiken zorgden voor een rommelige aanblik en voor bewoners was het niet mogelijk om gebruik te maken van het aanwezige plantsoen. Om de bestaande situatie te veranderen heeft men contact opgenomen met de gemeente.

Nieuwe invulling

Het bleek mogelijk te zijn om het bestaande struikgewas te verwijderen. Dit zou in een stroomversnelling komen wanneer de bewoners besloten om het onderhoud van het plantsoen over te nemen van de gemeente. Er is een plan ingediend om in eerste instantie een groot grasveld te creëren, waarbij het struikgewas en een voetpad in het midden van het plantsoen niet zouden verdwijnen. In een later stadium zouden er ook verscheidene planten en bloemen in het plantsoen worden geplaatst.

Spelen in schone omgeving

Nieuwe planten zijn er echter nooit gekomen. Dit omdat de bewoners al zeer tevreden waren over de nieuwe invulling van het plantsoen. Het grasveld werd snel veroverd door spelende kinderen, waardoor er nu veel leven is in de straat. Bovendien hadden mensen na de herinrichting het gevoel samen verantwoordelijk te zijn voor het netjes houden van het veld en de overgebleven struiken. Hierdoor is het plantsoen sinds de aanpassingen erg opgeruimd en goed onderhouden. Dat de bewoners hier samen aan werken zorgt ook voor meer sociale contacten binnen de straat.

Oude situatie

oude situatie

 

Nieuwe situatie

Sitefoto2

 

sitefoto1

Meer weten?

Vul dan onderstaand formulier in