Bijenlint in Wijdemeren

In het najaar van 2015 zijn we druk in de weer geweest om bijenlint aan te leggen. Liefst 12 kilometer aan berm is nu omgevormd tot een bloemrijk geheel. Een bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven om de overlevingskansen van de bij te vergroten. Iedere actie, ieder bijenhotel of bijvriendelijke tuin is onderdeel van dit lint.

0
deelnemers
Vrijwilligers
Start
buurtschappen
10-8-2015

Convenant

De gemeente Wijdemeren heeft het convenant bijenlint ondertekent. Vooruitlopend hierop, hebben wij 12 km bloemrijk bijenlint aangelegd door de hele gemeente. Waar? Bekijk de locaties op het kaartje. 

Aanleiding

Aanleiding voor het convenant en het bijenlint is de cruciale rol van de bij voor de mens. De landbouw is grotendeels aangewezen op bestuivers. De bekendste zijn de honingbij en de hommel, die samen tussen de 80 en 90% van alle bestuiving verzorgen. 35% van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van bestuivers.

Duurzaamheid

Verschillende deelnemers en inwoners vroegen om een bloemrijke inrichting in de openbare ruimte. Naast het verfraaien van de woon- en werkomgeving heeft deze bloemrijke inrichting veel duurzame voordelen. Zo ontstaat er veel meer biodiversiteit en draagt het bij in het versterken van de vlinder- en bijenpopulatie. Meer biodiversiteit heeft ook een positief effect op de CO2-reductie en het waterbergend vermogen van de openbare ruimte.

Onderhoud

De bloemen in de gazons en (midden)bermen worden toegevoegd aan het maaibestek. Dit gebeurt pas als de vegetatie nagenoeg is afgestorven. Na de bloei moet de vegetatie namelijk de gelegenheid krijgen om zaad te vormen. Dit is van belang voor volgend seizoen.

Samen

Er zijn meerdere (bewoners)groepen die meedoen. Zo is Natuurlijk Wijdemeren met ‘Bijenvriendjes’ in nauwe samenwerking met de gemeente Wijdemeren actief bezig om het bijenlint uit te breiden en iedereen te informeren over het belang.

Meer weten?

Vul dan onderstaand formulier in